Pagbibigay-matwid, Pagpapatuloy Sa Paglalakbay (Vindications of Living)

Monday, October 15, 2012

SARANGGOLAAWARDSENTRY

Mula't sapul; hindi iniinda ang hirap at pagod;
May dahilan ang bawat tipa, hapuhap at kayod;
Namamagasang kahit pano'y
Kumita ng sapat;
Nang ang pamilya, at pamayanan;
Ay kung maaari lamang;
Umunlad ang kalagayan ;
Anumang hamon ng buhay...
Maging sandigan upang pagpatuloy ang paglalakbay!

Photo above has been taken October 2012 at the People's Park in Davao City. This is my official entry to the Saranggola Blog Awards Year 4 Photoblog - Postcards Category! (Vindications of Living Photo and depicts a worker's journey to pull through any given challenge so family and community would be able to improve one's living)

COWPhotobucket

No comments: